FAQS

Un impuls econòmic de la UE, sense precedents, per reactivar l’economia. Dins d’aquest fons, 480 M€ s’han destinat a subvencions per a la rehabilitació energètica, per tal d’aconseguir rehabilitar més de 60.000 habitatges en 3 anys.

És el conjunt d’accions que podem fer al nostre edifici per optimitzar l’energia que consumim. Amb elles aconseguim:

 • Reduir la demanda energètica i, per tant, la factura elèctrica (consumir menys energia per tenir casa nostra fresca a l’estiu i calenta a l’hivern)
 • Augmentar el valor patrimonial i l’habitabilitat de casa nostra
 • Millorar el confort dels nostres habitatges i, per tant, millorar la nostra qualitat de vida
 • Produir menys CO2 reduint les emissions d’efecte hivernacle per lluitar contra el canvi climàtic

 • Catalunya i Espanya tenen una gran dependència energètica en un món on la falta de recursos energètics fòssils cada vegada és major. Com a conseqüència, l’extracció d’aquests recursos és més costosa i això repercuteix en el consumidor final.
 • Des de la Unió Europea s’està implementant un full de ruta per descarbonitzar els edificis abans del 2050 de manera que tinguin un consum d’energia gairebé nul. Els fons Next Generation són una oportunitat única per començar a implementar les millores d’eficiència energètica als nostres habitatges i així poder complir amb les exigències europees.
 • La rehabilitació energètica té uns costos d’inversió alts i gràcies als ajuts Next Generation es pot fer en condicions econòmiques extraordinàries: una part molt important ve pagada per Europa, i l’altra, es pot finançar en condicions excepcionals.
 • A això s’hi afegeixen incentius fiscals molt atractius i una reducció de la factura elèctrica.
 • En resum: fer la rehabilitació ara ens permet gastar molt menys en les obres i estalviar molt més en impostos i en la factura de la llum.

Les obres de rehabilitació energètiques són aquelles que ens permeten “abrigar l’edifici” i per tant, reduir la demanda energètica. Per cobrir aquesta demanda cal prioritzar les instal·lacions d’energia renovable, és a dir, instal·lacions que siguin més eficients i sostenibles. L’objectiu és aïllar-lo del fred i la calor, de manera que es requereixi menys aire condicionat a l’estiu i menys calefacció a l’hivern, per mantenir una temperatura de confort a casa.

Això concretament suposa:

 1. Introduir mesures passives
  - Actuar en l’envolupant de l’edifici (façanes, mitgeres al descobert, finestres, coberta), millorant l’aïllament de l’edifici, substituint finestres, incorporant proteccions solars i millorant l’estanquitat.
 2. Introduir mesures actives
  - Actuar en les instal·lacions de l’edifici, incorporant una bomba de calor aerotèrmica, plaques solars o fotovoltaiques, renovació de la caldera per una de biomassa, etc


El programa “edificis” dels ajuts Next Generation cobreix entre un 40% i un 80% del cost total que suposa fer i executar un projecte de rehabilitació energètica que comporti una reducció del 30% o més en el consum d’energia primària no renovable de l’edifici i un 25% o 35%, depenent zona climàtica, de demanda anual global de calefacció i refrigeració.

El programa “llibre de l’edifici i projecte” estableix unes quanties en funció del número d’habitatges de l’edifici que ajuden a subvencionar el cost dels honoraris tècnics.

Les comunitats poden sol·licitar el Programa EDIFICI i el Programa LLIBRE DE L’EDIFICI I PROJECTE. En paral·lel, cada usuari (propietari, arrendatari o usufructuari) pot sol·licitar el Programa HABITATGE per les actuacions que es realitzi en el seu habitatge.

Propietaris i comunitats de propietaris, tant en habitatges unifamiliars com plurifamiliars. Les subvencions són especialment adients per a comunitats de propietaris d’edificis construïts durant els anys 50, 60 i 70, en blocs aïllats, amb façana i patis interiors. En aquests casos, simplement canviant finestres, vidres i abrigant l’edifici s’arriba al 30% amb un cost relativament baix i en molts casos fins i tot es podrà superar el 30% i, per tant, aconseguir un major percentatge de l’obra subvencionada.

Des d’ara i fins al 31 de desembre de 2022 o fins a l’exhauriment de la partida pressupostària corresponent a cada programa, sense prejudici que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ampliï la dotació en un futur en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Posa’t en contacte amb un tècnic perquè t’assessori de les millores energètiques aplicables al teu habitatge (o edifici), valorar quina de les ajudes es pot demanar i quina seria la quantia estimada subvencionable. Podeu sol·licitar un arquitecte o arquitecte tècnic.

En el cas que no disposeu d’un administrador de finques, haureu de contactar amb el Col·legi d’Administradors de Finques perquè us diguin com procedir.

 • La subvenció Next Generation pot cobrir entre un 40% i un 80% del total de costos de la rehabilitació (100% en casos de vulnerabilitat econòmica). El percentatge restant es pot cobrir amb les derrames corresponents de cada veí o bé a través de préstecs.
 • Algunes entitats han dissenyat préstecs específics per a Comunitats, amb condicions especials que facilitin el major nombre possible de rehabilitacions. Es tracta de préstecs a 10-15 anys, amb tipus d’interès baixos. En alguns casos, a més, aquests préstecs no es comencen a pagar fins que les obres ja s’han enllestit, moment en el qual els propietaris ja comencen a gaudir de l’estalvi en la factura energètica mensual.
 • Des del Col·legi d’Administradors de Finques, els Col·legis de l’Arquitectura Tècnica i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) et proporcionaran la informació necessària sobre els ajuts i els préstecs disponibles per tal que pugueu prendre la millor decisió.

 

La sol·licitud de subvenció pot ser tramitada per la propietat, el president/a de la comunitat de propietaris o pot ser delegada a algun representant degudament autoritzat. Prèviament a la sol·licitud formal, la documentació ha d’estar validada pels Col·legis professionals corresponents: Administradors de Finques (validació administrativa) i Arquitectes o Arquitectes Tècnics (validació tècnica). Recomanem que us poseu en contacte amb el vostre tècnic perquè us especifiqui les passes a seguir.

Les ajudes ja es poden tramitar tenint en compte que el 30 de juny del 2026 les obres han d’estar acabades.

Per edificis situats a Barcelona, podeu trobar tota la informació aquí.
Per edificis situats a l’àrea metropolitana de Barcelona, podeu trobar tota la informació aquí.
Per edificis situats fora de la ciutat de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, podeu trobar tota la informació aquí.

T’expliquem tot el que has de saber per sol·licitar les subvencions

UN PROJECTE CONJUNT DE:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

FINANÇAT PER:

Copyright rehabilitaresestalviar.cat 2022-2023 | Avis Legal i Política de Privacitat  | Política de cookies