SUBVENCIONS

Per canalitzar els ajuts s’han creat 3 programes de subvencions, no excloents entre ells: per rehabilitar tot l’edifici, per rehabilitar el teu habitatge i per disposar del llibre de l’edifici i del projecte de rehabilitació previ necessari per qualsevol de les actuacions.

Ajuts a les actuacions
de rehabilitació a nivell d’edifici

(programa 3)

Subvencions destinades a actuacions en els elements comuns dels edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general.

Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici

(programa 3)

Subvencions destinades a actuacions en els elements comuns dels edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general.

Actuacions Subvencionables:

Honoraris de l’arquitecte tècnic o arquitecte per a la realització del llibre de l’edifici i del projecte de rehabilitació. És requisit indispensable tenir la inspecció tècnica de l’edifici (ITE) aprovada o admesa a tràmit i el certificat d’eficiència energètica (CEE).

 

Es podran subvencionar aquelles actuacions de rehabilitació de l’edifici que aconsegueixin reduir com a mínim un 30% el consum d’energia primària (EPRN) i redueixin la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració segons zona climàtica.

Excepcions:

  • Edificis de protecció històrica o arquitectònica.
  • Edificis que hagin realitzat en els últims 4 anys intervencions de millora d’eficiència energètica.

Imports Subvencionables:

La quantia de la subvenció va directament relacionada amb el percentatge d’assoliment d’estalvi energètic:

  • 40% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 30% (un màxim de 6.300 euros/habitatge i 56 euros m2 de local).
  • 65% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 45% (un màxim d’11.600 euros/habitatge i 104 euros m2 de local).
  • 80% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 60% (un màxim de 18.800 euros/habitatge i 168 euros m2 de local).

 

Aquesta subvenció pot arribar al 100% en situacions de vulnerabilitat.

Ajuts a les actuacions de millora de
l’eficiència energètica en habitatges

(programa 4)

Subvencions destinades a persones propietàries d’habitatges, usufructuàries i llogateres, que vulguin millorar l’eficiència energètica dels seus domicilis habituals.

ajuts-actuacions-2

Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

(programa 4)

Subvencions destinades a persones propietàries d’habitatges, usufructuàries i llogateres, que vulguin millorar l’eficiència energètica dels seus domicilis habituals.

Actuacions Subvencionables:

És requisit indispensable que les obres de millora es realitzin al domicili habitual del beneficiari de la subvenció. Es podran subvencionar aquelles actuacions de rehabilitació sempre que compleixin almenys un dels següents punts: l’obra ha de suposar una reducció de la demanda energètica del 7%, una reducció en el consum d’energia primària no renovable del 30%, adequació als valors límit de transmitància tèrmica i permeabilitat a l’aire d’elements de l’envolupant tèrmica establerts a les taules 3.1.1a i 3.1.3a del CTE DB HE-1.

Imports Subvencionables:

L’actuació ha de tenir un cost mínim de 1.000 euros i la quantia de la subvenció és del 40%, amb un màxim de 3.000 euros/habitatge.

Ajuts a l’elaboració del llibre de
l’edifici per a la rehabilitació i la
redacció de projectes de rehabilitació

(programa 5)

Subvencions destinades a comunitats de propietaris i propietaris dels edificis unifamiliars o plurifamiliars que necessitin redactar el seu llibre de l’edifici o el projecte de rehabilitació.

Aquest llibre inclou la informació sobre les característiques de l’edifici, els plans de conservació i les actuacions necessàries.

Ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici per a la rehabilitiació i laredacció de projectes de rehabilitació

(programa 5)

Subvencions destinades a comunitats de propietaris i propietaris dels edificis unifamiliars o plurifamiliars que necessitin redactar el seu llibre de l’edifici o el projecte de rehabilitació.


Aquest llibre inclou la informació sobre les característiques del edifici, els plans de conservació i les actuacions necessàries.

Actuacions Subvencionables:

És requisit indispensable tenir la inspecció tècnica de l’edifici aprovada o admesa a tràmit
i que els edificis estiguin construïts abans de l’any 2000.

Imports Subvencionables:

La quantia de la subvenció és de:
Fins a 3.500 € per al llibre de l’edifici i de fins a 30.000 € per als projectes de rehabilitació.

Per saber-ho, necessites un diagnòstic tècnic de l’edifici. Només un arquitecte tècnic o un arquitecte estan
qualificats per realitzar-lo. Demana’n un al teu administrador de finques, o sol·licita’l  directament en aquest web

COM PUC COBRIR ELS COSTOS
NO SUBVENCIONATS

Consulta les opcions de finançament extraordinàries

UN PROJECT CONJUNT DE:

COM PUC COBRIR ELS COSTOS
NO SUBVENCIONATS

Consulta les opcions de finançament extraordinàries

UN PROJECTE CONJUNT DE:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

FINANÇAT PER:

Copyright rehabilitaresestalviar.cat 2022-2023 | Avis Legal i Política de Privacitat  | Política de cookies